Bli sett, hørt og
husket
Live Stream - Film - Grafisk
Nettside - Foto - Drone
Slider

BLI SETT, HØRT OG HUSKET

Live Stream – Film – Grafisk
Nettside – Foto – Drone

Webcast – live streaming

Webcast er opptak eller “live streaming” av et arrangement. Det kan være seminar, kurs, konsert, konferanse eller andre arrangement. Webcast bidrar til økte distribusjonsmuligheter.

Vi levere fra ett kamera til fler kamera produksjon. VidSyn Media har ett tett sammarbeid med Kinn Lyd, slik att vi kan levere en full pakke med live stream, opptak, lyd og lys.

VidSyn Media

Hjelper deg med

Streaming

Film

Grafisk

Foto

Drone

Nettside